ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 34 Temperature Controller Calibration

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 34 “Temperature Controller Calibration” ขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2557

 

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 33 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

          ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 33 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก” ให้กับผู้ที่สนใจจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

ประมวลภาพการฝึกอบรม ณ บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ์ จํากัด ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก” (more…)

ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 31 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 31 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก” (more…)

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเข้าศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียด การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2005 ของศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 27 “มาตรวิทยาและหลักการพื้นฐานการสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 27 “มาตรวิทยาและหลักการพื้นฐานการสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล” ให้กับ บริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัด  ณ ห้องประชุมศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส

ประมวลภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัุติการครั้งที่ 26

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 26 “การสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียด การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2005 ของศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556

 

ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติสำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติสำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” (more…)