ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 16

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 16 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

admin | uncategorized

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Center of Industrial Instrument Calibration : CIC ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 16 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก”ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์สอบเทียบฯ อาคาร 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร

เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “Accreditation-Supporting Safe Food and Clean Drinking Water”

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ณ Hall 106 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 15

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 15 “Industrial Calibration & Maintenance”

admin | uncategorized

ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม ซิตี้พาร์ค โคราช ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น

ขั้นตอนการรับเครื่องมือ

ขั้นตอนการรับเครื่องมือ

admin | ขั้นตอนการใช้บริการ
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 15

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 15 “Industrial Calibration & Maintenance”

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์

ณ ห้องประชุมซิตี้พาร์ค แกรนด์ บอลรูม โรงแรมซิตี้ ปาร์ค ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ฟรี

มาตรวิทยาเบื้องต้น

มาตรวิทยาเบื้องต้น

admin | ศูนย์บริการความรู้

โครงการความร่วมมือ

admin | uncategorized
ขั้นตอนการใช้บริการสอบเทียบ

ขั้นตอนการใช้บริการสอบเทียบ

admin | ขั้นตอนการใช้บริการ
เข้าร่วมโครงการ

เข้าร่วมโครงการ “ราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2555

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ณ บริเวณโรงอาหาร ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีบุคลากร เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 14

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 14 “เจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ รุ่นที่ 1 ” “Breath Alcohol Technician Training Course”

admin | uncategorized

ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 220 อาคาร 18 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์