ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบประจำปี 2557

ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบประจำปี 2557

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เข้าตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประมวลหลักสูตรการฝึกอบรม

ประมวลหลักสูตรการฝึกอบรม “มาตรวิทยากับระบบคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์และโหลดเซลล์”.

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์, สัมมนาและฝึกอบรม

          ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “มาตรวิทยากับระบบคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์และโหลดเซลล์” ในวัน อังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 34 Temperature Controller Calibration

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 34 Temperature Controller Calibration

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์, สัมมนาและฝึกอบรม

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 34 “Temperature Controller Calibration” ขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 &nbsp

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 33

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 33 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์, สัมมนาและฝึกอบรม

          ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 33 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก” ให้กับผู้ที่สนใจจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา  

ประมวลภาพการฝึกอบรม ณ บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ์ จํากัด ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557

ประมวลภาพการฝึกอบรม ณ บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ์ จํากัด ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์, สัมมนาและฝึกอบรม

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก&#

ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 31

ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 31 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์, สัมมนาและฝึกอบรม

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 31 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก&#

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเข้าศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเข้าศึกษาดูงาน

admin | การศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียด การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2005 ของศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 27

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 27 “มาตรวิทยาและหลักการพื้นฐานการสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล”

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์, สัมมนาและฝึกอบรม

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 27 “มาตรวิทยาและหลักการพื้นฐานการสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล” ให้กับ บริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัด  ณ ห้องประชุมศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส

ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส

admin | uncategorized
ประมวลภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัุติการครั้งที่ 26

ประมวลภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัุติการครั้งที่ 26

admin | สัมมนาและฝึกอบรม

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 26 “การสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา