ติดต่อเรา

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0 4423 3000 ต่อ 1952,1955  โทรสาร. 0 4423 3074

www.cic.rmuti.ac.th

_____________________

แผนที่ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

 

Comments are closed.