นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เข้าศึกษาดูงานมาตรฐานการวัดด้านการสอบเทียบ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงานมาตรฐานการวัดด้านการสอบเทียบ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 และ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 ณศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม อาคาร 13 สขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *