ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก” วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์
6 Aug 2019

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
ท่านใดสนใจสามารถ ดาว์นโหลดใบสมัครและกำหนดการสัมมนาได้ที่นี่>>> 

mv3

Leave a Reply