ประมวลภาพสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 45 “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005″

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์, สัมมนาและฝึกอบรม
18 Nov 2015

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 45 ขึ้น ในหัวข้อ “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005″ ณ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

12187839_1642319589386601_2712021004093694431_n12189734_1642319396053287_7246325927159233927_n12191568_1642319856053241_5103612950945755119_n

Leave a Reply