ตรวจติดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2558

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์
18 Nov 2015

ขอขอบพระคุณคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
“การตรวจประเมินผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำปี 2558″
ณ ชั้น 2 ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่่ผ่านมา

11951767_1622731091345451_8412740294854129593_n (1)11953063_1622730878012139_8872223543609395520_n11988594_1622730311345529_5490255380146671747_n10557172_1622730724678821_2572874380326165856_n11899970_1622730468012180_7811316239669140558_n11987027_1622730251345535_69015487216233020_n

Leave a Reply