ประมวลภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่43 “micrometer and vernier caliper calibration”

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์, สัมมนาและฝึกอบรม
18 Nov 2015

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 43 ในหัวข้อ  “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก (micrometer and vernier caliper calibration)”                               ระหว่างวันที่19-20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปาริชาติ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มทร.อีสาน

11880378_1618435505108343_3705761321171219463_n

Leave a Reply