ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 34 Temperature Controller Calibration

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 34 “Temperature Controller Calibration” ขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2557

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *