ประมวลภาพการฝึกอบรม ณ บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ์ จํากัด ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก” ให้กับบุคลากรของบริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์ จํากัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 2558 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

Comments are closed.