ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 27 “มาตรวิทยาและหลักการพื้นฐานการสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 27 “มาตรวิทยาและหลักการพื้นฐานการสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล” ให้กับ บริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัด  ณ ห้องประชุมศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *