ประมวลภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัุติการครั้งที่ 26

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 26 “การสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *