นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียด การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2005 ของศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556

 

Comments are closed.