ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติสำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติสำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” จัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย และ บริษัท สุมิพล จำกัด ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช ที่ผ่านมา

ประมวลภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *