นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพเข้าศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิชาวิศกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงานระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และงานด้านการสอบเทียบ ณ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพการดูงาน

Comments are closed.