ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 21” วิธีใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ pH และ conductivity อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 21 ขึ้น ในหัวข้อ “วิธีใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ PH และ Conductivity อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพกิจกรรม

Comments are closed.