ประมวลภาพสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 20 “Fluke Thermography Application/Report”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC ) ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็ม ไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 20 ขึ้น ในหัวข้อ” Fluke Thermography Application/Report” วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สาขาแม็คคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่งการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีผู้สนใจจากสถานประกอบการเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 30 คน

♦ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

Comments are closed.