ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
ท่านใดสนใจสามารถ ดาว์นโหลดใบสมัครและกำหนดการสัมมนาได้ที่นี่>>> 

mv3